FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 02/15/2024 - 11:53

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८१/८२ 02/15/2024 - 11:52 PDF icon वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 01/03/2024 - 20:14 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

८०/८१ 10/01/2023 - 13:21 PDF icon वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 04/25/2023 - 12:41 PDF icon वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 03/16/2023 - 10:50

बोलपत्र आहवानको सूचना ।

७९-८० 01/02/2023 - 12:15

बोलपत्र आहवानको सूचना ।

७९-८० 01/02/2023 - 12:14

शिलवन्दी दरभाउपत्र आवहवान गरियको सूचना ।

७९-८० 11/17/2022 - 11:12

वोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 11/02/2022 - 13:41 PDF icon वोलपत्र आह्वानको सूचना ।