FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

विष्णु कुमार भाम

नगर प्रमुख

ईमेल: bishnubham@gmail.com
फोन नं: ९८६८३७७६७०
ऐश्वर्य मल्ल

नगर उप प्रमुख

ईमेल: mallaaishwarya591@gmail.com
फोन नं: ९८५८३२०७३९
पदम राज मल्ल

वडा अध्यक्ष

ईमेल: prmalla48@gmail.com
फोन नं: 9858391548

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

खेम बहादुर रावल

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८५८३२०७८४

वडा अध्यक्ष

कर्ण बहादुर रावल

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

हस्त बहादुर बुढा

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४२६६८७०१
कुन्जुमा कुमाई

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४७९६९७४४
आइतुराम रोकाया

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८६८३२३४२९

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४८३५७३७७

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४८३५६८२६