FAQs Complain Problems

समाचार

समचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको आर्थिक ऐन २०७८ । ७८/७९ 10/31/2021 - 10:29 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको आर्थिक ऐन २०७८ । ७८/७९ 10/31/2021 - 10:29 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको आर्थिक ऐन २०७८ । ७८/७९ 10/31/2021 - 10:29 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
विनियोजन एेन २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 11:54 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुको विनियोजन एेन २०७५
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे सहकारी एेन,२०७४ ७५/७६ 08/24/2018 - 14:21 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे सहकारी एेन,२०७४
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 08/24/2018 - 14:17 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि,२०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे "घ" बर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 14:06 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे "घ" बर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे गुनासाे सम्बाेधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 08/24/2018 - 13:58 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे गुनासाे सम्बाेधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७४
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे अाकस्मीक काेष , मर्मत स‌म्भार तथा पुननिर्माण काेष तथा अार्थीक साहयता वितरण काेषबाट साहयता बितरण मापदण्ड,२०७४ ७५/७६ 08/24/2018 - 13:50 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे अाकस्मीक काेष , मर्मत स‌म्भार तथा पुननिर्माण काेष तथा अार्थीक साहयता वितरण काेषबाट साहयता बितरण मापद
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे अाकस्मीक काेष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि‍,२०७४ ७४/७५ 08/24/2018 - 13:34 PDF icon छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकाे अाकस्मीक काेष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि‍,२०७४

Pages